Spilleregler

Book pokertour

Er det verandastilens brede buer, som du med slig dybsindighed beskuer? Hvad heller dørens kunstigt skårne hængsler, og vindueslugerne med ditto stængsler? For noget er det, som din tanke fængsler. Lind Nej, du tar fejl; jeg sidder her og lever. Berust i nuet intet mer jeg kræver. Jeg har en følelse, som om jeg stod med verdens rigdom drysset for min fod! Tak for din sang om glædens liv i våren; den var som af mit eget indre skåren! En skål for blomsten, der den dufter smukt, foruden tanke på at vorde frugt!

Afskriverens bemærkninger

Heldig den, der har bygget sit Enfamilieshus, hvor Solen beskinner et lyngdækket Territorium, hvor Vejret har uhindret strygende Susen, og Søen slaar Braad mod den aabne Strand. Vi har Kunstnere nok, som sidder bag Dør og pudser og piller med sirligt Talent, bemærke derfor er Farven saa spegende indtørret og Liv og Natur saa ussel bevendt. Hver plastisk Figur, hver Farvelægge, De sér, faar Præg af det ærlige Sandhedsbegreb, den selvskabte, stejle Mandskarakter, som vil det, den vil — trods alt hvad det kneb. Mandigt og monumentalt har De ført pr. en Menneskealder den malende Haand — aa! Lykkelig De, som har bygget Dem Hjem, hvor Blikket kan fyldes af fri Horisont, hvor Haanden kan viljestærk kæmpe sig frem, og Hjærtet er med i den daglige Dont! Den Kunst, De gav, var bælt og djærv, som selv De er en sund Natur, der stille røgter store Hverv — den Kunst, Man gav, er djærv og pur. Alligevel det er Typen, saadan som den har udviklet sig paa Skagen, kun den og i meget afvigende siden Typen vesterned ad Kysten. En underlig stor Forskel er der paa Dialekten i de forskellige jydske Egne. Alligevel selv inden for den særegne Ordform, som vestjydsk er, varierer Udtalen paa det mangfoldigste.

GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG

Vædderen elsker både at få og række opmærksomhed, og Vædderens evner til at give sig selv fuldtud gør, at en kærlighedsaffære med en Vædder er både intens og spændende. Vædderens stjernetegn er maskulint og konkurrencepræget, og hertil hører også en del jalousi. Vædderen holder nidkært vagt over sin hjertenskær og holder sig ikke tilbage siden voldelige udfald mod enhver, der prøver at komme imellem jer. På uagtet af Vædderens ildhu, når det drejer sig om kærlighed, er det vigtigt, at Vædderens trang til uafhængighed plus selvhævdelse plejes i et forhold.

Comments

244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256