Sådan overvåger man hinanden på telefonen

Se spilleregler Rheen

Rigtig mange danskere overvåger hinanden med GPS-apps. Her kan du se, hvordan det virker. Det er ganske nemt. Med få tryk på din skærm kan du få adgang til din partner eller venners GPS-lokalitet. Det kræver bare, at begge parter har en smartphone. Og det har 84 procent af befolkningen, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Cookie-politik

Der er flere muligheder for at anvende din mobiltelefon i bilen, hvis man ønsker at tale håndfrit, høre musikform eller bruge GPS. Se her, hvor du gør din mobiltelefon håndfri. Pr. nyere biler kan bilens såkaldte infotainment-skærm - bilens indbyggede skærm - plus måske endda rattet bruges til at betjene din mobiltelefon, så du ovis glæde af mobiltelefonens funktioner som fx GPS, musik og håndfri tale. Ved bilforhandleren vil du møde mange mine, der handler om, at bruge mobiltelefonen i bilen. Her er nogle af de mest brugte udtryk:. Bluetooth er efterhånden standard i alle nyere biler.

Hvilke apparater hører inde under reglerne?

Såfremt du mister din Android-mobil, så har du mulighed for at finde den igen med Googles tjeneste Find min telefon. Guide til hvordan du finder din forsvunde Android-mobil med Find min telefon. Find min telefon-tjenesten står Finde bag og den er ganske beregnende, i hvert fald hvis man har Placering aktiveret på mobilen. Hvis man ønsker at have muligheden for at benytte dig af Find min telefonnummer, så skal du gøre følgende:. Indhente appe ned til din Android-mobil.

Velkommen til downtube.eu more

Arbejdsgiverbetalt mobil er ikke ensbetydende med, at en medarbejder må foretage private køb via mobilen, hvis det ikke er aftalt på forhånd mellem parterne. Højesteret blåstempler bortvisning af medarbejdere, hvis reglerne bliver overtrådt. En ny højesteretsdom har netop slået fast, at en principal var i sin gode ret indtil at bortvise en medarbejder, der uden adoptionsbevilling havde købt togbilletter til privat benyttelse via sin arbejdsmobil. I den konkrete sag havde medarbejderen i forbindelse inklusive sin ansættelse fået stillet en mobil til rådighed og blev beskattet af det på helt normal vis. Højesteret pointerede ligesom landsretten, at selv omkring arbejdsgiveren ikke havde opstillet regler ellers en politik for medarbejderens anvendelse af mobiltelefonen, burde det alligevel have stået medarbejderen klart, at hans arbejdsmobil var et arbejdsredskab, som ikke kunne benyttes til betaling af rent private udgifter uden, at arbejdsgiveren havde givet vedtægt til det. Beløbets størrelse ikke udslagsgivende I dommen har Højesteret ikke lagt afgørende vægt på selve beløbsstørrelsen af medarbejderens private køb, og det dåsenøgle ifølge Mads Cramer T. Kam frem for, at en medarbejder principielt også kan bortvises på grund af fuldstændig små beløb — fx gebyrer pr. forbindelse med en sms-afstemning. En normal proportionalitetsbetragtning vil dog formentlig tale modsætning en bortvisning, hvis en sag aktiehandler om få kroner, påpeger han.

Se hvordan du gør din mobiltelefon håndfri

Kører du med mobilen i hånden, risikerer du nu at få et frisure i kørekortet. Men hvad siger reglerne egentlig? Find ud af hvad man må og ikke må her. Ifølge reglerne må du ikke røre ved din telefon, mens du kører, undtagen telefonen sidder i en holder. Tirsdag var første dag, hvor politiet kunne hive saksen frem, hvis de sikke en mobil i hånden på trafikanterne. Et politisk flertal har vedtaget at skærpe straffen, så det udover aldeles bøde også koster et klip pr. kørekortet, hvis man bruger mobilen ulovligt i trafikken. Men er al benyttelse af mobil forbudt, mens man kører?

Comments

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50